Mayor Danela Arsovska and Minister of Culture Bisera Kostadinovska Stojchevska Present...

Mayor of Skopje, Danela Arsovska, and Minister...